Legal

Ieder juridisch vraagstuk vraagt om een eigen specifieke deskundigheid. Om op een zo efficiënt mogelijke wijze de beste oplossing voor een juridisch vraagstuk te vinden, moeten advocaat(-belastingkundige) en cliënt de krachten bundelen en samenwerken. Wij adviseren over de inhoud en betekenis van de onderliggende kwestie alsmede over de mogelijkheden om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

Onze (proces)praktijk omvat onder meer het adviseren, het voeren van onderhandelingen, geschillenbeslechting door middel van mediation, arbitrage, bindend-adviesprocedure alsmede het voorbereiden en voeren van gerechtelijke procedures, waaronder het houden van een voorlopig getuigenverhoor, het leggen van conservatoir beslag, het opheffen van gelegd conservatoir beslag, het voeren van bodemprocedures, het aanspannen van een kort geding en het voeren van verweer in kort geding, hoger beroep, enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, de executie (tenuitvoerlegging) van rechterlijke uitspraken, arbitrale vonnissen, bindende adviezen, executiegeschillen en tuchtrechtprocedures.

Bovengenoemde werkzaamheden verrichten wij met name op de volgende (rechts)gebieden: vastgoed, arbeidsrecht, verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht, IPR, sportrecht en fiscaal straf(proces)recht.