Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht (afgekort: IPR) omvat internationale verdragen, Europese verordeningen en nationaal recht. Het IPR houdt zich bij internationale kwesties bezig met de vraag welk recht van welk land toepasselijk is en hoe een eventuele rechterlijke uitspraak zal worden erkend en uitgevoerd. Het IPR speelt al gauw een rol wanneer u grensoverschrijdend zaken doet.