Fiscaal straf(proces)recht

Het fiscale straf(proces)recht houdt zich bezig met (een verdenking van) belastingfraude. Dit zijn zaken waar veelal de strafrechtelijke opsporingsdienst van de Belastingdienst, de FIOD, bij betrokken is. Hier is ook vaak een verband met valsheid in geschrifte en witwassen.

Een FIOD-zaak loopt vaak samen met correcties in de fiscale procedure en fiscale boetes. Of de verdenking van belastingfraude kan worden bewezen, wordt dan ook met name bepaald door de onderliggende belastingwetgeving. Het is voor de processtrategie daarom van belang om het handelen in de strafzaak en de fiscale procedure goed op elkaar af te stemmen. Het ondoordacht handelen in de fiscale procedure kan namelijk de uitkomst in de strafzaak negatief beïnvloeden, en omgekeerd. De kans op succes wordt voor een groot deel bepaald door de wijze waarop een belastingplichtige zijn zaak bij de aanvang aanpakt. Het is daarom geen overbodige luxe om u in een zo vroeg mogelijk stadium door een van onze advocaten bij te laten staan.

Gelet op het aantal advocaat-belastingkundigen verbonden aan ons kantoor waren wij al bij uitstek geschikt om dergelijke zaken te behandelen.