Verbintenissenrecht

Iedereen heeft (vrijwel dagelijks) te maken met het verbintenissenrecht. In de meeste gevallen zullen overeenkomsten niet tot problemen leiden. Wanneer dat wel zo is, dan is onder meer de inhoud van de overeenkomst van groot belang. Wij staan u niet alleen bij als reeds sprake is van een geschil, maar juist ook bij de totstandkoming van de overeenkomst. Zo adviseren (en in voorkomende gevallen procederen) wij ter zake van de totstandkoming, inhoud en uitvoering van commerciële contracten (denk aan distributie-, duur- en agentuurovereenkomsten alsmede franchising) en algemene voorwaarden. U kunt ook bij ons terecht voor de incasso van geldvorderingen, advies (en zonodig procederen) in verband met schadevergoeding bij niet-nakoming van overeenkomsten, eigendomsvoorbehoud, het recht van reclame, ontbinding van overeenkomsten en overmachtvraagstukken.