Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht, of het nu gaat om samenwerking of fusie of eventuele geschillen over de koers van de onderneming, raakt de kern van organisaties. Het is een omvangrijk rechtsgebied dat veel raakvlakken heeft met andere rechtsgebieden, waaronder het arbeidsrecht en het fiscaal recht. Hier komt dan ook de nauwe samenwerking tussen onze advocaten, advocaat-belastingkundigen en belastingadviseurs goed tot zijn recht.

Wij kennen de mogelijkheden die het ondernemingsrecht biedt om het beste resultaat voor uw organisatie te bereiken. Wij bieden u begeleiding bij het nemen van zowel alledaagse als strategische beslissingen. Wij kunnen u bijstaan in diverse ondernemingsrechtelijke kwesties, zoals het oprichten van een vennootschap, het opstellen van aandeelhouders-, samenwerkings- en managementovereenkomsten, het beoordelen van financieringsconstructies en zekerhedenportefeuilles, het voorbereiden en/of bijwonen van een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA), het ontslag van een bestuurder, bestuurdersaansprakelijkheid, de overname van een onderneming, het uitkopen van aandeelhouders bij aandeelhoudersgeschillen en de incasso van uw debiteurenportefeuille.