Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving en als gevolg van een veranderend economisch klimaat volop in beweging. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij. Hierbij overzien wij het speelveld in de volle breedte. Wij adviseren en procederen veelvuldig, of het nu gaat om arbeidscontracten, loonvorderingen, relatie- en concurrentiebedingen of ontslagzaken. Daarnaast adviseren wij met betrekking tot verzuimbegeleiding, het aanvragen van werkvergunningen voor uw buitenlandse werknemers en over de zorgplicht van een werkgever en de in dit verband te treffen maatregelen. Wij adviseren tevens in geval van een fusie, bedrijfsovername of bedrijfsbeëindiging over alle arbeidsrechtelijke implicaties daarvan.