Vastgoed

Op het gebied van het civiele vastgoed kunt u voor uiteenlopende kwesties bij onze advocaten terecht. Zo begeleiden wij zowel ondernemingen als particulieren in de onderhandelingsfase van een koop/verkooptraject, stellen wij koop-/verkoopovereenkomsten op (niet alleen voor onroerende zaken, maar ook met betrekking tot zogenaamde onroerend goed-lichamen) en adviseren wij u hierbij over bijzondere bepalingen zoals erfdienstbaarheden, kettingbedingen, financieringen en zekerheidsrechten. De bundeling van juridische, fiscale en financiële kennis binnen ons kantoor komt hierbij van pas. Voor fiscale zaken als bijvoorbeeld BTW en overdrachtsbelasting, herinvesteringsreserve-aspecten, etc. behoeft u dus niet naar een ander kantoor of naar een andere adviseur.

Daarnaast treden wij voor u op in geschillen ter zake onder meer (non)conformiteit, dwaling, onderzoeks- en mededelingsplicht alsmede aansprakelijkheid van makelaar en notaris.

Voor wat betreft de huur en verhuur van onroerende zaken staan wij zowel huurders als verhuurders bij. Wij stellen huurovereenkomsten op voor woon-, bedrijfs- en gemengde ruimten en adviseren en procederen in kwesties ter zake van onder meer opzegging, ontbinding en ontruiming, huurprijsaanpassing, onderhuur, indeplaatsstelling en gebreken aan het gehuurde.