Sportrecht

Sportrecht gaat over de grenzen van diverse rechtsgebieden heen. Het omvat alle rechtsgebieden die in sport en recreatie een rol spelen. Hierbij valt te denken aan verenigingsrecht (statuten, reglement, bestuur), gedragsregels (maar ook: tuchtrecht en reglementen), arbeidsrecht, aansprakelijkheid (wie is aansprakelijk voor ongevallen en blessures, valt de schade onder de dekking van de verzekering), huur, eigendom en erfpacht van sportaccommodaties, sponsorcontracten, spelerscontracten, transfers en contractonderhandelingen en IE-rechten (portretrecht).