Coronacrisis

De coronacrisis houdt de gemoederen meer dan bezig. Het gaat heden ten dage over niets anders meer. Daarbij doemen ook de nodige juridische en fiscale vragen op. Dat is niet zo vreemd, omdat deze crisis een ongekende impact heeft. Op iedereen, en niet in de minste plaats op ondernemers. 

Om de gevolgen van de coronacrsis  voor ondernemers enigszins te verzachten, heeft het kabinet besloten om vanwege de coronacrisis uitzonderlijke fiscale en economische maatregelen te nemen met als doel om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor (zelfstandig) ondernemers en grootbedrijven zoveel mogelijk op te vangen. Deze maatregelen dienen er kort gezegd voor te zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, dat aan zelfstandig ondernemers een overbrugging wordt geboden en dat geld via allerlei versoepelde belastingregelingen zoveel mogelijk in de bedrijven blijft.  

Actualiteiten met betrekking tot de coronacrisis: