Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is een verzamelnaam voor een rechtsgebied met veel facetten. In de eerste plaats kan gedacht worden aan het verhalen van schade of het in dat kader voeren van verweer in zaken waarin het gaat om een onrechtmatige daad of wanprestatie. Daarnaast kan gedacht worden aan beroepsaansprakelijkheid (bijvoorbeeld fouten van accountants, notarissen, advocaten en architecten). In het verlengde hiervan verlenen wij rechtsbijstand in tuchtrechtzaken. Aangezien veel van onze cliënten ondernemers zijn, zijn wij ook actief in zaken met betrekking tot de aansprakelijkheden waarmee ondernemers te maken kunnen krijgen, zoals het aansprakelijk stellen van de leverancier die zijn verplichtingen niet nakomt, maar ook met betrekking tot zaken als bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij faillissement alsmede werkgeversaansprakelijkheid.