Geen verdere versoepeling van het urencriterium wegens Corona in 2020

Staatssecretaris Vijlbrief wil niet dat ondernemers als gevolg van de Coronacrisis bepaalde ondernemersfaciliteiten verliezen. Daarom heeft hij goedgekeurd dat in 2020 een ondernemer geacht wordt tenminste 24 uur per week in de periode van 1-3-2020 t/m 1-10-2020 te hebben gewerkt in de onderneming. Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is dat 16 uur.  Er wordt derhalve gewerkt met een fictie, dat wil zeggen niet relevant is het aantal werkelijk aan de onderneming bestede uren. Een versoepeling van het urencriterium geldt ook in 2021 voor de periode 1-1-2021 t/m 30-6-2021.

De staatssecretaris heeft onlangs te kennen gegeven dat hij voor wat betreft 2020 niet wil overgaan tot een verdere versoepeling door de versoepeling ook van toepassing te laten zijn op de periode 1-10-2020  t/m 31-12-2020. De reden daarvoor is dat hij de ondernemersfaciliteiten niet van toepassing wil laten zijn op ondernemers die, wanneer er geen sprake zou zijn geweest van Corona, niet voor deze regelingen in aanmerking zouden komen doordat zij onvoldoende uren in de onderneming hebben besteed.

Heeft u vragen over dit onderwerp dan wel andere vragen, dan kunt u contact opnemen met één van de advocaat-belastingkundigen van Vink & Partners Legal and Tax.