Coronaparty: einde van de huurovereenkomst?

Recentelijk werd een uitspraak van Rechtbank Rotterdam gepubliceerd, waarin de rechter de ontruiming van een gehuurde woning uitsprak. Reden hiervoor was dat de huurder overlast zou hebben veroorzaakt aan omwonenden. Deze overlast bestond onder meer uit het houden van een zogenaamde 'Schijt aan Corona Party' in april 2020.

De woningbouwvereniging ontving in een betrekkelijk korte tijd de nodige klachten van omwonenden over de huurder.  Nadat de woningbouwvereniging vervolgens de huurder had aangeschreven en hem (vergeefs) verzocht had om de woning vrijwillig te verlaten, spande zij een kort geding aan met als doel de woning te mogen ontruimen. De huurder verweerde zich kranig en gaf aan dat veel van de door de woningbouwvereniging gestelde overlast niet zou kloppen en dat voor zover wel sprake geweest is van enige overlast, deze overlast niet voldoende zou zijn om ontruiming van de woning te rechtvaardigen. 

De rechtbank maakte hier echter korte metten mee en overwoog daarbij dat er onder meer sprake is geweest van overlast als gevolg van een gehouden coronaparty:

‘‘In ieder geval staat vast dat [gedaagde] in de nacht van 17 op 18 april 2020 tegen de regels in met een grote groep een “Schijt aan Corona Party” in zijn woning heeft gehouden. Ook staat vast dat [gedaagde] in ieder geval overlast heeft veroorzaakt aan [naam 3] , woonachtig op nummer [adres 6] , van wie de woning direct aan zijn woning grenst. Dat de andere twee bewoners van wie de woning ook grenst aan die van [gedaagde] geen klachten hebben geuit, wil daarmee niet zeggen dat [gedaagde] geen overlast in zijn woning en omgeving heeft veroorzaakt. Ook al zouden de klachten van [naam 2] twijfelachtig zijn, dan zijn er nog voldoende klachten van andere bewoners die wel terecht over [gedaagde] , zijn honden en vrienden hebben geklaagd. Dat bewoners die verder weg van het portiek van [gedaagde] wonen, van wie de woningen niet direct aan de woning van [gedaagde] grenzen, niet kunnen verklaren dat [gedaagde] overlast veroorzaakt is evenmin juist. Blijkens de meldingen van de wijkagent en het buurtonderzoek hebben deze omwonenden ook daadwerkelijk overlast ondervonden van [gedaagde] en zijn bezoekers. Een en ander leidt de kantonrechter tot de conclusie dat is komen vast te staan dat [gedaagde] structureel onaanvaardbare overlast heeft veroorzaakt en dus tekort is geschoten in de nakoming van de tussen hem en Woningbouwvereniging HvH geldende huurovereenkomst.’’

Toegegeven, de gehouden coronaparty was zeker niet het enige wat speelde in deze zaak, maar de rechtbank heeft blijkens haar bewoordingen wel de nodig betekenis gehecht aan de overlast die hiermee werd verricht aan buurtbewoners.

Zoals ook in meerdere gerechtelijke uitspraken overwogen is, komt ook in deze uitspraak naar voren dat een huurder die structureel overlast veroorzaakt het risico loopt dat een rechter de ontruiming uitspreekt van de gehuurde woning.

Heeft u vragen over dit onderwerp dan wel andere vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de advocaten van Vink & Partners Legal and Tax.