N.B.M. (Klaus) Vink

Klaus Vink

Naar teamoverzicht
 • Functie
 • Advocaat-belastingkundige
 • Specialisaties
 • Financieel getinte zaken op juridisch en fiscaal gebied, waaronder onroerende zaak- en aandelentransacties / fiscale advisering
 • Talen
 • Nederlands, Engels, Duits, Frans en Hebreeuws (de laatste twee beperkter)

Specialisaties

Naast bovengenoemde specialisaties is Klaus ook gespecialiseerd in belastingrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht, fiscaal straf- en fiscaal procesrecht, (financieel ingewikkelde) echtscheidingen, fiscale en juridische aspecten van beleggingen (waaronder beleggingen in aandelen en onroerende zaken), (onroerende zaak)transacties, beleggingsfondsen, sportzaken, social venturing en diverse rechtsvormen, waaronder certificeringsstichtingen en fondsen voor gemene rekening. Daarnaast is Klaus gespecialiseerd in de zogeheten inkeerregeling en verzwegen buitenlandse vermogens.

Oprichter

Klaus heeft in 1990 Vink & Partners, thans Vink & Partners Legal and Tax, opgericht. Van juli 1987 tot april 1990 was hij worldwide partner bij Baker en McKenzie/Caron & Stevens, een internationaal advocaten-, belastingadvies- en notariskantoor met het hoofdkantoor in Chicago. Van juni 1980 tot juni 1987 was hij directeur-aandeelhouder van Nobel en Van Wierst Belastingadviseurs B.V., nadat hij bij dat kantoor in juni 1975 als belastingadviseur was begonnen.

Israël Desk

Klaus is het hoofd van de Israël Desk van Vink & Partners Legal and Tax, waarvan ook Sjaron Vink deel uitmaakt. De Israël Desk houdt zich bezig met de emigratie, de 'Aliyah', van Nederlanders naar Israël en in het bijzonder met de fiscale aspecten die daaraan verbonden zijn. De Israël Desk staat ook Israëliërs en Israëlische bedrijven bij die zich in Nederland willen vestigen. 

Lidmaatschappen en nevenfuncties

Klaus is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de International Fiscal Association (IFA), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB) en de International Association of Jewish Lawyers and Jurists (IAJLJ). Hij is voorzitter van Stichting Fair Deal Sportsmanagement (FDS), een stichting die zich bezig houdt met de begeleiding (waaronder het verzorgen van transfers) en de advisering van profvoetballers, bestuurslid/penningmeester van de Vereniging Social Venturing Entrepreneurship Nyenrode, voormalig bestuurslid/penningmeester van het N.I.H.S. en van het N.I.K. en van de Stichting Zichron Menachem. Hij was voorzitter van de Ajax Business Association (ABA), de business club van Ajax en lid van het bestuur dan wel lid van de Raad van Commissarissen bij Nederlandse nationale en internationale bedrijven, waaronder een tweetal bankinstellingen en een grote beleggingsmaatschappij. Klaus houdt zich privé ook met onroerende zaken bezig, waarbij zijn voorkeur uitgaat naar monumenten en beeldbepalende panden. Hij was onder andere betrokken bij de ontwikkeling van de De Hallen in Amsterdam en bij de ontwikkeling van het Hotel QO Amsterdam, een sustainable groen luxueus lifestyle hotel.

Klaus is spreker op diverse seminars geweest, alsmede cursusleider op onder andere de volgende gebieden: huur en verhuur van onroerende zaken, overdrachts- en omzetbelasting, aspecten bij de huur, verhuur en verkoop van onroerende zaken en fiscale aspecten van beleggingen. Spreken op seminars doet hij ook thans nog over diverse onderwerpen. Ook wordt hij vanwege zijn deskundigheid gevraagd in tv-programma's, zoals Business Class.

Klaus schreef fiscale artikelen in beleggingsbladen, waaronder de Financiële Koerier, Beleggersbelangen en de Quote.

Klaus was de mede-initiatiefnemer en de adviseur van verschillende beleggingsfondsen/instellingen, waaronder:

 • Orco Australian Mortgage Fund, het OAMF Rentefonds en Orco Bank N.V., genoteerd op de Nederlandse beurs;
 • Orcurent Nederland en Orcurent Luxemburg;
 • Zom Florida Fund, een onroerend goed beleggingsfonds in de Verenigde Staten;
 • Nedufo, een onroerend goed beleggingsfonds, genoteerd op de Nederlandse beurs;
 • De Zonnewijzer, een beleggingsfonds met oorspronkelijke beleggingen in preferente aandelen ABN-AMRO.

OAMF-arrest

Klaus is ook bekend van een aantal spraakmakende arresten, waaronder het arrest inzake het OAMF. Dit arrest is onder andere gepubliceerd in de bundel "Befaamde fiscale arresten", een uitgave van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs ter gelegenheid van haar 55-jarige bestaan (mei 2009). Deze zaak, met een belang van circa 86 miljoen gulden, procedeerde hij in één jaar - een unicum - tot aan de Hoge Raad uit, waarbij hij op alle punten in het gelijk werd gesteld. Interessant is in dit verband de volgende uitspraak van professor Jaap Zwemmer, emeritus-hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, in het door hem gegeven interview voor de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs: "Wat is de meest opvallende opinie die u ooit heeft gegeven?" "Ongetwijfeld die in de OAMF-zaak, eind 1991. Niet zozeer door de inhoud, maar door wat er zich omheen afspeelde. Het ging om een naheffingsaanslag van maar liefst achtentachtig miljoen gulden. Die werd opgelegd aan het OAMF Rentefonds, een fonds voor gemene rekening dat was opgezet door belastingadviseur Klaus Vink en dat belegde in Australische hypotheken. Hoe het fiscaaltechnisch precies in elkaar zat is nu even niet belangrijk, maar het uiteindelijke resultaat was dat de Australische rentebaten toevielen aan een Antilliaanse bank - en dus niet werden belast in Nederland. Dat was voor Financiën onverteerbaar. De inspecteur legde de dag voor kerstmis 1991 die enorme aanslag op, met als onderbouwing het leerstuk van de winstcapaciteit. Maar dat was er echt met de haren bijgesleept. Vink had een goed gevoel voor publiciteit en vroeg mij en drie collega-hoogleraren - Bartel, Blokland en Langereis - om een opinie. Onze bevindingen stemden overeen: de positie van de inspecteur was kansloos. Goed nieuws voor Vink, die onze conclusie vervolgens - met onze toestemming - publiceerde in een advertentie in de landelijke pers. Het kwam daarna tot een gesprek met Financiën, waarbij ook mijn collega's en ik aanwezig waren. Maar wat we ook naar voren brachten, directeur-generaal Van Lunteren bleek niet te vermurwen. Toen is Vink naar het Hof gegaan, dat hem binnen een paar maanden op alle punten in het gelijk stelde. Kennelijk was dat voor Financiën nog niet genoeg, want men ging in cassatie. Op 9 december 1992 velde de Hoge Raad zijn oordeel: andermaal kreeg Vink gelijk. De hele procedure was binnen een jaar rond: een unicum."

Klaus werd in diverse Quote DGA Professionals als de beste professional op zijn gebied vermeld, met onder andere de volgende tekst: "Horzel in de pels van de staat".

"Linksom of rechtsom, deze fiscalist wijst familieleden de goede koers."
~ Quote DGA Professionals