Privacy- en cookieverklaring Vink & Partners Legal and Tax

10 mei 2023 v.2

Via www.vinkenpartners.nl worden persoonsgegevens verzameld en worden cookies geplaatst. Bescherming van persoonsgegevens en controle daarover is voor Vink & Partners Legal and Tax van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, leest u hieronder.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Vink & Partners Legal and Tax in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Vink & Partners Legal and Tax gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website en de beveiliging hiervan;
 • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt;
 • de uitvoering van onze dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en transacties;
 • met behulp van cookies:
 1. het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 2. het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.

Daarnaast kunnen wij en derden cookies gebruiken om advertenties te tonen die aansluiten op uw interesses.

Bewaartermijnen

Vink & Partners Legal and Tax bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Vink & Partners Legal and Tax gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen . Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn. 

Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met:  

 • Externe ICT-dienstverleners; 
 • De leverancier van onze administratietool; 
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Gegevensbeveiliging

Vink & Partners Legal and Tax maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@vinkenpartners.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 020-573 21 21 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfot en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde servers van Vink & Partners Legal and Tax of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om: 

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • (eventueel) gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen (marketing cookies en retargeting pixel).

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Cookielijst

Privacywetgeving en Google Analytics

Zoals hierboven aangegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

De cookies van Google Analytics zijn een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat de cookies officieel eigendom zijn van Vink & Partners Legal and Tax en niet van Google. Deze cookies worden niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Vink & Partners Legal and Tax heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens niet naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Vink & Partners Legal and Tax geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee zijn de Analytics cookies van Vink & Partners Legal and Tax niet-privacygevoelige first-party cookies, die nodig zijn om de kwaliteit en veiligheid van www.vinkenpartners.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 2 jaar geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Vink & Partners Legal and Tax) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Vink & Partners Legal and Tax
De Lairessestraat 90-2R
1071 PJ Amsterdam
020 573 21 21
info@vinkenpartners.nl