Meldingsplicht bij bepaalde fiscale grensoverschrijdende constructies

Op 25 juni 2018 trad de Mandatory Disclosure Richtlijn (2018/822/EU) in werking (de 'Richtlijn'). De Richtlijn betreft de verplichte uitwisseling van inlichtingen bij meldingsplichtige, fiscale, grensoverschrijdende constructies. Vanaf 25 juni 2018 zijn wij gehouden om een administratie bij te houden van constructies als bedoeld in de Richtlijn (de 'Constructies') en vanaf 1 juli 2020 geldt een verplichting om bepaalde Constructies te melden bij de belastingautoriteiten. Deze meldingsplicht zal naar verwachting op cliënten en hun adviseurs rusten, met terugwerkende kracht tot 25 juni 2018. In voorkomende gevallen kan er een meldplicht zijn ten aanzien van aangelegenheden waarin Vink & Partners handelt namens een cliënt. Mocht u in dit verband vragen hebben, neem dan vooral contact met uw adviseur op.