Zwartspaarder vrijuit doordat informatie verstrekt door tipgever in ruil voor betaling niet door Hof als bewijs is geaccepteerd

Uit voortvloeisel van het onderzoek naar Nederlandse rekeninghouders bij Van Lanschot Bankiers in Luxemburg, waren aan X over 1998 tot en met 2009 aanslagen IB met boetes van 100% opgelegd. Deze aanslagen zijn opgelegd op grond van informatie - verkregen via een tipgever - dat X bankrekeningen bij 3 banken in Luxemburg, waaronder bij Van Lanschot, zou hebben (gehad). De tipgever beschikte over deze informatie, omdat hij bij deze banken gewerkt had. De Belastingdienst verkreeg deze informatie over buitenlandse bankrekeningen van Nederlanders vervolgens van de tipgever tegen betaling.

X werd bij de rechtbank in het ongelijk gesteld en ging in hoger beroep. Hij voerde onder andere aan dat de naam van de tipgever bekend moest worden gemaakt. De Geheimhoudingskamer van Hof Den Bosch was het met X eens en besliste dat de inspecteur de identiteit van de tipgever (naam en persoonsgegevens) bekend moest maken. De inspecteur weigerde die echter bekend te maken. Hof Den Bosch heeft daarop X op 19 november 2020 in het gelijk gesteld, omdat zij vond dat daardoor door het hof de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal niet getoetst kon worden. Dat sprak des te meer, omdat de tipgever op grond van de door hem met de Belastingdienst getroffen regeling, een belang zou hebben gehad bij een zo hoog mogelijke belastingopbrengst, hetgeen volgens het Hof invloed kon hebben op de betrouwbaarheid van de door de tipgever verstrekte informatie.

Door de weigering van de inspecteur om de naam van de tipgever bekend te maken, was het voor het Hof niet mogelijk om de tipgever hierover vragen te stellen met als gevolg dat de weigering volgens het Hof de rechtsgang belemmert. Het Hof zag daarom geen andere mogelijkheid om X gelijk te geven door deze informatie niet als bewijsmateriaal te accepteren.

Dit is een opvallende uitspraak die mogelijkheden biedt wanneer de fiscus personen aanslaat voor het bezit van buitenlandse bezittingen op basis van - tegen betaling - verkregen informatie van tipgevers.

Mocht u geconfronteerd worden met bovenstaande problematiek, neem dan contact op met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.