UBO-registratie per 27 september 2020 een feit

De invoering van het UBO-register in Nederland is per 27 september 2020 een feit.

Het UBO-register treedt op 27 september 2020 in werking. Vanaf dat moment moeten B.V.’s, N.V.’s, stichtingen, verenigingen, vennootschappen onder firma’s, STAK's, maatschappen, fondsen voor gemene rekening, CV’s, maar ook ANBI’s en kerkgenootschappen hun uiteindelijke belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner) inschrijven in een centraal openbaar register, het zogeheten UBO-register. Het gaat om in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. De verplichting geldt derhalve niet wanneer het een naar het buitenlands recht opgerichte rechtspersoon betreft, waarvan de feitelijke leiding naar Nederland wordt verplaatst. Registratie is echter wel verplicht als (ook) de statutaire zetel naar Nederland wordt verplaatst.

De verplichting geldt dus ook voor ANBI's en kerkgenootschappen. De UBO’s daarvan moeten zich derhalve ook registreren in het UBO-register, en wanneer deze er niet zijn. dan geldt deze verplichting voor het bestuur.

Bestaande organistaties hebben tot 27 maart 2021 de tijd om hun UBO's in te schrijven.

Mocht u vragen hebben over de inschrijving in het UBO-register, neem dan contact op met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.