Onbelaste reiskostenvergoeding vervalt per 1 januari 2021 bij thuiswerken

Een werkgever mag een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer fiscaal onbelast, dat wil zeggen zonder inhouding van loonbelasting, vergoeden aan een werknemer. De hoogte van de fiscaal onbelaste vergoeding wordt bepaald door de afstand tussen de woning en het werk en het aantal dagen dat per week heen-en-weer wordt gereisd. Voor het bedrag dat op die basis vergoed mag worden, gelden forfaitaire bedragen. Gedurende de coronacrisis wordt op advies van de overheid - waar mogelijk - zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt. Als gevolg daarvan wordt er door de werknemers die thuis werken niet meer heen-en-weer gereisd voor woon-werkverkeer. Dit zou derhalve fiscaal gevolgen moeten hebben voor een toegekende onbelaste reiskostenvergoeding.

De Staatssecretaris van Financiën heeft echter in maart 2020 goedgekeurd dat deze vergoeding voorlopig gedurende de coronacrisis in deze gevallen onbelast mag worden uitbetaald. Thans is aangekondigd dat deze goedkeuring per 1 januari 2021 komt te vervallen. Met ingang van deze datum mag deze vergoeding derhalve niet meer fiscaal onbelast worden uitgekeerd aan de thuiswerkers. 

Mocht u geconfronteerd worden met bovenstaande problematiek, neem dan contact op met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.