Geen vervolging door OM, in geval van een inkeerverzoek

De strafkamer van Hof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs in een concreet geval geoordeeld dat het opzettelijk onjuist invullen van IB-aangiften 2002-2012 als witwassen moet worden aangemerkt over de jaren 2002-2012. Desondanks is strafrechtelijke vervolging door het OM volgens het Hof niet mogelijk wegens analoge toepassing van de vervolgingsuitsluitingsgrond van art. 69 lid 3 AWR.

X keert in 2014 in ten aanzien van een vermogen van € 472.000 dat hij toen in Zwitserland heeft ondergebracht. In het kader van een met de Belastingdienst afgesloten vaststellingsovereenkomst betaalt X € 78.000. De fiscale fraudekamer Het OM gaat vervolgens over tot strafrechtelijke vervolging wegens witwassen. Het lijkt erop dat daarbij criminele antecedenten van X en aanwijzingen voor betrokkenheid bij drugshandel een rol hebben gespeeld bij die keuze van het OM.

De strafkamer van Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat er opzettelijk onjuiste aangiften IB  2002-2012 door X zijn gedaan, hetgeen als gronddelict voor witwassen kan worden aangemerkt. Desalniettemin is strafrechtelijke vervolging echter  volgens het Hof niet mogelijk, gelet op art. 69 lid 3 AWR (wegens analoge toepassing van de vervolgingsuitsluitingsgrond), nu X succesvol is ingekeerd. Het recht tot strafvervolging op de voet van art. 69 AWR is hierdoor volgens het Hof komen te vervallen. Het Hof verklaart het OM dan ook niet-ontvankelijk in de strafvervolging voor witwassen.

Uit dit arrest kan worden afgeleid dat een geslaagd beroep op de inkeerregeling en de strafrechtelijke vervolging wegens witwassen niet met elkaar samengaan, ingeval de gelden niet verdiend zijn met criminele activiteiten. Om eventuele vervolging wegens witwassen te voorkomen zal men dus wel voldoende duidelijkheid omtrent de herkomst van de gelden moeten kunnen geven en, indien nodig, kunnen onderbouwen. 

Mocht u geconfronteerd worden met deze problematiek, dan wel vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, aarzel dan niet om contact op te nemen met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen bij Vink & Partners Legal and Tax. 

Bron uitspraak