Geen vergrijpboete voor echtgenote die niet op de hoogte was van buitenlands vermogen dat op naam van echtgenoot stond

De echtgenoot van belanghebbende kreeg een aanslag IB 2013 over een berekende rendementsgrondslag van € 1.057.884,-- vanwege buitenlands verzwegen vermogen dat op naam van haar echtgenoot stond. De inspecteur had voor het opleggen van de aanslag de helft aan de echtgenote toegerekend. Daarbij had hij over de correctie bij de echtgenote een vergrijpboete opgelegd. De echtgenote ging in beroep tegen de opgelegde vergrijpboete, nadat het bezwaar was afgewezen. Zij stelde dat deze ten onrechte was opgelegd aan haar, omdat zij niet op de hoogte was van het feit dat haar echtgenoot buitenlands vermogen bezat. Deze stonden ook niet op haar naam. Rechtbank Noord-Holland was het met de echtgenote eens en oordeelde op 9 november 2020 dat de vergrijpboete moest worden vernietigd, omdat de echtgenote niet op de hoogte was van het feit dat haar echtgenoot buitenlands vermogen bezat.

Mocht u geconfronteerd worden met bovenstaande problematiek, neem dan contact op met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.