Belastingheffing inzake cryptovaluta / bijzondere aandacht van de fiscus voor dit soort zaken

Cryptovaluta, zoals Bitcoin, Ethereum en Ripple, zijn - ingeval het een Nederlandse particuliere belegger betreft - in principe belast als vermogen in box 3. Als zodanig worden deze derhalve bij de particuliere belegger in zijn Nederlandse nkomstenbelasting betrokken middels een zogenaamd fictief rendement. Voor een particuliere belegger, voor wie de cryptovaluta box 3-vermogen vormt, is een koerswinst behaald met cryptovaluta belastingvrij, maar zijn koersverliezen behaald met cryptovaluta zijn niet aftrekbaar. Dat kan anders worden, wanneer er allerlei extra inspanningen (extra arbeid, voorkennis etc.) worden verricht om inkomsten uit cryptovaluta te verwerven. In een dergelijk geval kunnen de inkomsten belast zijn in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden dan wel als winst uit onderneming.

De opbrengst uit hoofde van het minen van cryptovaluta behoeft in principe niet aangegeven te worden vanwege de daarvan verbonden hoge kosten. Voor het minen is namelijk veel computercapaciteit nodig, terwijl er per dag slechts een beperkte hoeveelheid cryptovaluta gemined kan worden. De kosten, die daarmee samenhangen, zullen vaak zo hoog zijn dat deze de behaalde opbrengst overstijgen. Mocht de opbrengst hoger zijn dan de gemaakte kosten, dan kan er sprake zijn dat u de inkomsten wel moet aangeven in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden dan wel als winst uit onderneming.

Wordt via een B.V. belegd dan wel gehandeld in cryptovaluta, dan dienen de behaalde resultaten (winst/verlies) tot uitdrukking te komen in de winst- en verliesrekening en worden deze resultaten als zodanig betrokken in de vennootschapsbelasting.

De vraag is of eenieder, die zich met cryptovaluta bezig houdt of deze bezit, hiervan op de juiste wijze (lees: zoals bovenbedoeld) aangifte heeft gedaan. Ook de fiscus wordt namelijk op dit punt steeds alerter. Cryptovaluta mogen zich ook steeds meer verheugen in de bijzondere aandacht van de FIOD. Diverse instanties onderzoeken steeds meer van dit soort zaken, omdat met cryptovaluta de nodige financiële fraude en witwaspraktijken plaatsvindt.

Het zijn echter niet alleen de Nederlandse fiscus en de FIOD die steeds meer in dit soort zaken geïnteresseerd zijn. Zo is onlangs bekend geworden dat de Engelse fiscus klantgegevens heeft opgevraagd bij het Amerikaanse digitale wisselkantoor Coinbase van inwoners van de UK die in de belastingperiode 2019-2020 meer dan £ 5.000 aan cryptovaluta op hun Coinbase-account hebben ontvangen.

Soortgelijke verzoeken zijn ook uitgegaan naar andere cryptoplatformen, zoals eToro. Het is niet uitgesloten, zij het dat dat ons momenteel niet bekend is, dat soortgelijke verzoeken ook zijn gedaan door de Nederlandse fiscus. Hierbij bent u in ieder geval gewaarschuwd! Wanneer u geen problemen wilt krijgen met de fiscus en/of de FIOD, is het daarom beter om de fiscale gevolgen van cryptovaluta op de juiste wijze aan te geven in uw belastingaangiften en, wanneer dit (nog) niet gedaan is, dit alsnog te doen. Wij kunnen u hiermee behulpzaam zijn.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben over cryptovaluta, neem dan contact op met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.