Internationaal

Vink & Partners Legal and Tax is een in Amsterdam gevestigd kantoor met een internationale oriëntatie. Wij staan onze buitenlandse cliënten bij in alle juridische, fiscaal-juridische en fiscale kwesties die zij in Nederland tegen kunnen komen, zoals de advisering bij het starten van een onderneming, de juiste juridische en fiscale structuur van de onderneming, arbeidsrechtelijke kwesties, het sluiten van overeenkomsten en het doen van investeringen.

In de afgelopen jaren hebben wij een uitgebreid netwerk opgebouwd van contacten met professionals in diverse landen. Hierdoor kunnen wij onze Nederlandse cliënten ook behulpzaam zijn wanneer deze in het buitenland actief willen zijn. Door deze werkwijze overbruggen wij niet alleen de verschillen tussen de diverse rechtsstelsels, maar ook de cultuurverschillen tussen landen waarmee u met uw internationale activiteiten te maken kunt krijgen.

In het bijzonder onderhouden wij, gelet op de achtergronden van een aantal van onze advocaten(-belastingkundigen), een goed netwerk in Israël. Naast regelgeving en fiscale wetgeving hebben we daardoor ook meer oog voor en kennis van de tradities, normen en gebruiken in dit land. Voor meer informatie over de Israel Desk van Vink & Partners Legal and Tax klik hier.