Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen BV gepubliceerd ter consultatie

Het lijkt toch menens met het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap om rekening-courantschulden, die aanmerkelijkbelang-houders bij hun BV hebben te belasten met 25%, voor zover deze hoger zijn dan 5 ton.

Het wetsvoorstel met de rekening-courantmaatregel is ter consultatie neergelegd. Er kan tot 1 april 2019 op gereageerd worden. Volgens het wetsvoorstel moeten aanmerkelijkbelang-houders 25% belasting in box 2 betalen, voor zover zij meer dan € 500.000,- in rekening-courant geleend hebben bij hun eigen BV. Met deze regeling wil de Belastingdienst tegengaan, dat ab-houders overtollige gelden lenen van hun B.V. in plaats van deze als dividend uit te keren of als loon op te nemen. Dat laatste is natuurlijk minder aantrekkelijk, omdat in dat geval er respectievelijk dividendbelasting of loonbelasting verschuldigd is.

Een uitzondering geldt voor zogeheten eigenwoningschulden, kort gezegd schulden aangegaan ter verwerving van een eigen woning bij de B.V. Deze zijn onder bepaalde voorwaarden uitgezonderd. Zo dient er voldaan te zijn aan de voorwaarden van de eigenwoningregeling, zoals deze geldt in box 1 van de Wet IB 2001. Wanneer het een nieuwe eigen woningschuld betreft, wordt als extra voorwaarde gesteld dat er door de ab-houder aan zijn vennootschap een recht van hypotheek is verstrekt is op de woning.

De verwachting is dat het wetsvoorstel deze zomer bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Het wetsvoorstel zou dan per 1 januari 2022 in werking moeten treden. U bent gewaarschuwd.

Mocht u meer informatie wensen over het wetsvoorstel, neem dan contact op met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.