Steeds meer uitwisseling van bankgegevens

De Belastingdienst wisselt met steeds meer landen gegevens uit. Met ingang van 2016 heeft de Belastingdienst vanuit Luxemburg automatisch gegevens ontvangen over vele producten van financiële instellingen. Dat is gebeurd op basis van de WIB (Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen) en deze wet is weer de implementatie van de Common Reporting Standard uitgewerkt in de EU-richtlijn 2014/107/EU. De automatische uitwisseling van gegevens over het jaar 2017 is ook een feit. De eerste uitwisseling vanuit Luxemburg heeft inmiddels plaatsgevonden, het betreft dan gegevens over het kalenderjaar 2016. De Nederlandse Belastingdienst verwacht de gegevens over het jaar 2017 op of omstreeks 1 oktober 2018 te ontvangen. Zwitserland volgt naast vele andere landen. De gegevens die uitgewisseld worden betreffen saldigegevens, spaarproducten, kapitaalverzekeringen, levensverzekeringen, effectenrekeningen, ontvangen rente inkomen etc. Daarnaast zal de Belastingdienst verzoeken blijven doen met betrekking tot specifieke banken aan de autoriteiten van Luxemburg en Zwitserland.

Het bovenstaande is ontleend aan het antwoord van de Staatssecretaris van Financiën Snel op vragen uit de Tweede Kamer over de aanpak van zwartspaarders.

Tot nadere informatie zijn mr. N.B.M. Vink en mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax, gaarne bereid.