Maak tijdig bezwaar tegen de heffing in box 3!

De noodzaak om (nu) tegen de vermogensrendementsheffing in box 3 tijdig bezwaar te maken wordt steeds prangender, gelet op de jurisprudentie die op dit gebied is verschenen en gelet op andere ontwikkelingen op dit gebied. Wij verwijzen daarvoor ook naar onze eerdere nieuwsberichten op dit gebied.

De bezwaren tegen de box 3-heffing over de belastingjaren 2017, 2018 en 2019 zijn door de Staatssecretaris van Financiën aangewezen als massaal bezwaar. Uit alle gemaakte bezwaren zal een selectie worden gemaakt, welke in rechte zal worden voorgelegd. Na het onherroepelijk worden van de rechterlijke uitspraak, zal er een collectieve uitspraak op bezwaar worden gedaan. 

Om automatisch mee te doen met de massaalbezwaarprocedure over de belastingjaren 2017, 2018 en/of 2019 dient u in ieder geval tijdig bezwaar te maken tegen de onderliggende aanslag inkomstenbelasting en in het bezwaarschrift het standpunt in te nemen dat de box 3-heffing op individueel niveau in strijd is met het Europeesrechtelijke eigendomsrecht. Dit kan eenvoudig middels een briefje, die de volgende tekst dient te bevatten: 

De vermogensrendementsheffing is, uitgaande van de forfaitaire elementen van het stelsel, in onderlinge samenhang en met inachtneming van het heffingsvrije vermogen en het belastingtarief van 30%, op regelniveau in strijd met 1) art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM, zonder dat de schending van de fair balance op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld, dan wel 2) het discriminatieverbod van art. 14 EVRM.

Wanneer u een dergelijk bezwaar tijdig indient, heeft u uw rechten veilig gesteld en hoeft u voor de rest niet zoveel te doen; er hoeft in dat geval immers niet op individueel niveau geprocedeerd te worden.

Heeft u vragen over dit soort zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.