Getto-uitkering vanaf 1 januari 2016 toch niet belast

De zogehten 'getto-uitkering' wordt door de Duitse overheid als een soort smartengeld uitgekeerd aan personen die in de Tweede Wereldoorlog gedwongen werden in een getto te wonen en vandaaruit onbetaalde dwangarbeid te verrichten. In Duitsland is die uitkering terecht vrijgesteld van belastingheffing, terwijl de Nederlandse overheid weigerde de getto-inkomsten vrij te stellen van belastingheffing. Tegen het belasten van de getto-uitkering in Nederland was terecht veel bezwaar gerezen van de zijde van de ontvangers. Het was dan ook nogal triest dat de Nederlandse overheid deze uitkering wel wilde belasten.

Op 18 mei 2018 heeft de Nederlandse regering toch een oplossing gevonden voor ontvangers van een getto-uitkering (zie kamerbrief van 18 mei 2018). De oplossing is gevonden door de uitkering aan te wijzen als een zogenaamde uitkering van publiekrechtelijke aard, als gevolg waarvan de uitkering niet langer tot het inkomen van de uitkeringsgerechtigden behoort en derhalve geen gevolgen meer heeft voor de belastingheffing of toeslagen. Er is voor gekozen om deze oplossing met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 toe te passen.

Ontvangers van een getto-uitkering hoeven deze dus niet meer als inkomen aan te geven in hun aangifte inkomstenbelasting 2018, aangezien de uitkering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 niet meer kwalificeert als inkomen voor de inkomstenbelasting en de toeslagen. 

De Belastingdienst gaat de uitkeringsgerechtigden hierover informeren. Wie geen brief van de Belastingdienst heeft ontvangen en toch deze uitkering heeft aangegeven in de aangiften inkomstenbelasting 2016 en 2017, kan de Belastingdienst verzoeken de betreffende aanslagen ambthalve te doen verminderen. Wanneer men wel een brief heeft ontvangen van de Belastingdienst, hoeft men niets te doen. In dat geval zal de Belastingdienst de desbetreffende aanslagen zelf verminderen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan contact op met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.