Gebruik een BV of fonds voor gemene rekening om belasting te besparen

De regering wil het toptarief, waartegen bepaalde aftrekposten in de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn, verlagen. Ten aanzien van de aftrekbare kosten van de eigen woning was dat al het geval. Zo wordt de aftrekbaarheid van de hypotheekrente in stapjes teruggebracht tot 37,05%. Het plan is om de beperking van de aftrek ook uit te breiden tot:

  • de ondernemersaftrek;
  • de MKB-winstvrijstelling;
  • de terbeschikkingstellingsvrijstelling.

De aftrekbeperking wordt geëffectueerd middels een belastingbijtelling van maximaal 4,5% van bovenbedoelde aftrekposten.

Door deze maatregelen in de privé-/winstsfeer rijst de vraag of ondernemen via een B.V. fiscaal gezien interessanter is. De vraag kan ook gesteld worden wanneer u grote bedragen in privé belegt, nu de belastingdruk op vermogen in box 3 voor grotere vermogens steeds hoger wordt. Daar komt bij dat de afgelopen jaren de beleggingsopbrengsten wanneer men risico neemt met beleggen, relatief gezien zeer laag zijn, ja zelfs soms verliesgevend. In laatstbedoeld geval zou in plaats van een B.V. ook gedacht kunnen worden aan een zogeheten open fonds voor gemene rekening (OFGR). Dat is een fonds dat fiscaal hetzelfde behandeld wordt als een B.V.

De voordelen van een OFGR boven een B.V. zijn onder andere de volgende:

  1. Voor de oprichting van een OFGR is er in principe geen notaris nodig; een notaris is wel nodig voor de oprichting van een B.V.;
  2. Een (belastingvrije) terugbetaling op aandelen is bij een OFGR heel eenvoudig. Indien er bij een B.V. kapitaal wordt terugbetaald moet de zogeheten kapitaalverminderingsprocedure met alle daaraan verbonden formaliteiten, waaronder een notariële akte en de daarmee gemoeide kosten, worden gevolgd, althans wil de terugbetaling ook onbelast zijn.
  3. Geen inschrijving bij de Kamer Van Koophandel van de OFGR.

Voor de goede orde wordt opgermerkt dat de Belastingdienst aan het gebruik voor een OFGR als voorwaarden stelt dat er minimaal 2 participanten zijn (dat is logisch omdat er anders geen sprake is van een gemene, lees: gemeenschappelijke, rekening) en dat een participant niet meer dan 90% van het vermogen in het fonds mag bezitten.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande meer informatie wensen, neem dan contact op met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.