Update: verdere versoepeling uitstel van betaling als gevolg van coronavirus

In onze nieuwsberichten van 17 maart en 19 maart 2020 zijn wij al nader ingegaan op de steunmaatregelen die vanuit het kabinet zijn aangekondigd om de gevolgen rondom de coronacrisis voor ondernemers zoveel mogelijk te verzachten. Eén van die maatregelen is de versoepeling van de regeling van uitstel van betaling voor belastingaanslagen.

Het kabinet heeft op 19 maart 2020 besloten om de voorwaarden omtrent het verzoek om uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de loonbelasting en de omzetbelasting (btw) verder te versoepelen. Doel daarvan is om de administratieve lasten voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk te beperken.

Na ontvangst van het verzoek om uitstel door de Belastingdienst wordt de invordering direct stopgezet. Ondernemers krijgen dus feitelijk per direct uitstel van betaling. Naar aanleiding van ernstige kritiek van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) op de onduidelijkheid omtrent de vereiste ‘verklaring van een derde-deskundige’, heeft het kabinet besloten dat de eerder vereiste verklaring van een derde-deskundige niet meer nodig is; deze hoeft derhalve ook niet meer op een later moment toegestuurd te worden.

Voor uitstel langer dan drie maanden is wel aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Daarbij kan de ondernemer in kwestie de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Momenteel onderzoekt het kabinet welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd.

Heeft u hulp nodig bij het vragen van uitstel van betaling of heeft u andere vragen rondom het coronavirus, aarzel dan niet om contact op te nemen met het team van Vink & Partners Leagal and Tax.