NOW 3.0 per 1 oktober 2020 van kracht

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) kunnen werkgevers een deel van hun loonkosten gecompenseerd krijgen, in geval van een omzetdaling door de coronacrisis. Vanaf maart t/m september 2020 zijn de NOW 1.0 en de NOW 2.0 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 is de NOW 3.0 van kracht.

De NOW-regeling is (in gewijzigde vorm) verlengd per 1 oktober 2020. De nieuwe regeling wordt in de praktijk aangeduid als NOW 3.0. De NOW 3.0 houdt, zoals het nu staat, het volgende in:

  1. NOW 3.0 geldt tot 1 juli 2021 en is onderverdeeld in drie tijdsvakken van drie maanden. Oftewel, één tijdvak startend op 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, de tweede startend op 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en de laatste startend op 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.
  2. Om voor de NOW in aanmerking te kunnen komen moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 20% of meer. Vanaf 1 januari 2020 (het tweede en derde tijdvak) dient er een omzetdaling van ten minste 30% te zijn.
  3. De NOW-subsidie wordt geleidelijk afgebouwd. In het eerste tijdvak wordt 80% van de loonsom vegroed, in het tweede tijdvak 70% en in het derde tijdvak 60%. 
  4. Als compensatie voor de afbouw van de vergoeding wordt de mogelijkheid geopend om de loonsom geleidelijk te laten afnemen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie, zoals in de oude regeling wel het geval was.
  5. Nieuw is ook dat - wanneer er bedrijfseconomische ontslagen plaatsvinden - de korting die in NOW 2.0 werd toegepast, is komen te vervallen.
  6. Het maximaal te vergoeden loon dat voor de berekening van de vergoeding in aanmerking wordt genomen wordt in het derde tijdvak (het tijdvak van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) verlaagd naar maximaal het dagloon.

Het streven is dat de aanvraag voor NOW 3.0 per 16 november 2020 bij het UWV kan worden ingediend. Deze aanvraag zal voor het eerste tijdvak terugwerkende kracht hebben tot 1 oktober 2020.

Per tijdvak kan besloten worden of er een beroep op de NOW-regeling wordt gemaakt.

Wanneer u hulp nodig heeft bij of vragen heeft over bovengenoemde zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten of advocaat-belastinkundigen.