De Belastingdienst haalt in 2020 met het programma Verhuld vermogen € 190 miljoen op

Zwart sparen wordt steeds lastiger. Bankgeheimen zijn grotendeels opgeheven en er worden internationaal tussen landen steeds meer gegevens uitgewisseld. Tegelijkertijd ziet de Belastingdienst dat mensen hun toevlucht nemen tot steeds inventievere constructies om hun vermogens te verhullen.

De Belastingdienst geeft aan dat in het jaar 2020 door de Belastingdienst 2.600 potentiële verhullingssignalen zijn behandeld en naar aanleiding daarvan 1.000 correcties zijn opgelegd. Daarbij ging het om substantiële bedragen, die boven de € 10.000 uitstijgen. Per saldo heeft dit in 2020 geresulteerd in een directe opbrengst aan belastingcorrecties, boetes en rente van € 190 miljoen.

Met het programma Verhuld vermogen probeert de Belastingdienst zo veel mogelijk verzwegen inkomens of vermogens boven water te halen haalt. Daarbij maakt de Belastingdienst gebruik van diverse bronnen. Zo wordt onderzoek gedaan naar de financiële gegevens, die door meer dan 100 landen op grond van de Common Reporting Standards (CRS) over hun ingezetenen jaarlijks automatisch worden uitgewisseld. Ook wordt er door de Belastingdienst onderzoek gedaan naar buitenlandse debet- en creditcards, waarvan in Nederland gebruik wordt gemaakt. De Belastingdienst kan dan via Nederlandse betalingsverwerkers de gegevens opvragen en analyseren.

Volgens de Belastingdienst kiezen veel mensen ervoor om via een ‘vrijwillige verbetering’ alsnog openheid van zaken te geven, ook om een mogelijke gang naar de rechter te besparen. De Belastingdienst merkt daarbij ook op dat het bij de mensen, die zich hebben laten verleiden door bepaalde adviseurs tot het verhullen met een constructie, tot grote opluchting leidt wanneer ze er met de fiscus uit kunnen komen, hetgeen wij vanuit onze eigen praktijkervaring kunnen beamen. Belastingplichtigen, die er met het volle besef aan zijn begonnen om hun inkomens of vermogens te verhullen, stappen vaker naar de rechter volgens de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft daarbij aan dat ze logischerwijs een voorkeur heeft voor een snelle afhandeling, waarbij de belastingplichtige vlot de gevraagde informatie verstrekt. Dit komt ook overeen met ons advies om volledige medewerking en openheid van zaken te geven.

Mocht u geconfronteerd worden met bovenstaande problematiek dan wel een vragenbrief van de Belastingdienst hebben ontvangen, neem dan contact op met één van de advocaat-belastingkundigen van Vink & Partners Legal and Tax voor advies en/of begeleiding bij het alsnog aangeven van de verhulde vermogens. Als advocaat-belastingkundigden zijn wij vanwege onze wettelijke geheimhoudingsplicht bij uitstek geschikt om u in dit soort zaken te helpen.