Coronacrisis: betalingsverplichtingen richting werknemers

De coronacrisis houdt de gemoederen meer dan bezig. Het gaat heden ten dage over niets anders. Dat is ook niet zo vreemd, omdat deze crisis een ongekende impact heeft. Op iedereen, en niet in de minste plaats op ondernemers. Zo zijn er vele steunmaatregelen vanuit de politiek. Tevens doemen de nodige juridische vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld met de loondoorbetalingsverplichting richting werknemers?

In verschillende sectoren zijn bedrijven gesloten. Ook in het buitenland worden maatregelen genomen die invloed hebben op Nederlandse bedrijven, hetgeen de werkgelegenheid sterk raakt. Als gevolg hiervan komen veel werkgevers in de problemen richting hun werknemers. Werkgevers hebben dan ook inmiddels massaal een beroep gedaan op de regeling van de werktijdverkorting (wtv).

De werktijdverkorting is inmiddels vervangen door een nieuwe tijdelijke noodmaatregel. Op de werktijdverkortingsregeling (deeltijd-WW) is namelijk zo een groot beroep gedaan dat dit niet meer uitvoerbaar is. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), vervangt de regeling van de werktijdverkorting. De aanvraagprocedure wordt versimpeld. Bedrijven die al eerder een aanvraag hebben ingediend voor werktijdverkorting gaan automatisch mee in de nieuwe regeling.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal dan een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven het personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

Deze tegemoetkoming voor werkgevers is inmiddels uitgebreid naar oproepkrachten, zodat deze regeling dus – in tegenstelling tot de regeling van de werktijdverkorting - ook geldt voor werknemers met een nulurencontract. 

Mocht u geconfronteerd worden met en/of vragen hebben over bovenstaande problematiek, aarzel dan niet om contact op te nemen met mr. P. Contreras, advocaat verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.