€ 12 miljard verzwegen vermogen alsnog aangegeven

Uit een door het CPB in november 2020 uitgebracht rapport “Belastingontduiking en vermogensongelijkheid” blijkt dat tussen 2002 en 2018 circa € 12 miljard aan verzwegen (buitenlands) vermogen alsnog is aangegeven bij de Belastingdienst. Dat heeft, aldus volgt uit het rapport, gezorgd voor circa € 2,1 miljard aan extra belastingopbrengsten, maar dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de lange termijn, omdat deze vermogens weer leiden tot hogere belastinginkomsten in de toekomst. Aan de melding van dit verzwegen vermogen zullen zeker debet zijn geweest de toen bestaande inkeerregeling, alsmede de recente uitwisseling van informatie tussen landen. De gegevensuitwisseling tussen landen onderling over eventueel aanwezig vermogen in het buitenland geschiedt steeds vaker automatisch.