Nederland krijgt informatie van Duitse autoriteiten inzake Zwitserse banksaldi van Nederlanders

De Nederlandse Belastingdienst heeft van collega's in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gegevens gekregen betreffende een groot aantal geheime Zwitserse bankrekeningen van Nederlandse belastingplichtigen. Dat meldt de Telegraaf op 22 april 2016 op basis van een interview met de minister van Financiën Norbert Walter-Borjans van de voornoemde Duitse deelstaat. Hij kocht usb-sticks en cd-roms met vertrouwelijke informatie van een klokkenluider bij een Zwitserse bank. De Nederlandse Belastingdienst bevestigt gegevens te hebben ontvangen, maar wil geen details geven. “We onderzoeken nog of deze gegevens bruikbaar zijn”, zegt een woordvoerder.

Wie de klokkenluider is, is niet bekend gemaakt. In het voornoemde interview geeft de Westfaalse minister van Financiën aan dat hij 5 miljoen euro heeft betaald voor de gegevens.

De USB-stick bevat een grote hoeveelheid gegevens van geheime bankrekeningen van particulieren en bedrijven in Zwitserland, uit de jaren 2006 en 2008. Eind 2006 stond er op al die bankrekeningen bij elkaar 93 miljard euro, eind 2008 nog 75,3 miljard. Daarbij is Duitsland niet meegerekend. Veruit de grootste deel betreft rekeningen van Italianen, die in beide jaren ongeveer een derde van het totaal uitmaken. Van Nederlandse rekeninghouders ging het achtereenvolgens om 4,3 miljard en 3,6 miljard euro. 

De Nederlandse Belastingdienst onderzoekt nog of er juridische problemen zijn met het gebruiken van de gegevens. In de KB Lux-affaire, waarbij de Nederlandse Belastingdienst gegevens van de Belgische Belastingdienst had gekregen, oordeelde de Hoge Raad uiteindelijk dat die gegevens mochten worden gebruikt, omdat de Nederlandse Belastingdienst ze niet had gekocht maar had gekregen op grond van een verdrag. Bovendien was niet vast komen te staan dat de Belgische Belastingdienst er onrechtmatig aan was gekomen. Eenzelfde redenering lijkt bij deze gegevens uit Noordrijn-Westfalen in beginsel ook van toepassing. 

Indien u inkomsten of buitenlands vermogen niet of onvolledig hebt opgegeven aan de Belastingdienst en de Belastingdienst ontdekt dit, dan kunnen er navorderingsaanslagen worden opgelegd voor de verschuldigde belasting met rente en boetes tot en met 300%. Daarnaast kunt u strafrechtelijk worden vervolgd. Indien u echter inkeert (lees: uit eigen beweging openheid van zaken geeft alvorens de Belastingdienst u op het spoor is/de Belastingdienst u een vragenbrief stuurt), dan zal de Belastingdienst alsnog navorderingsaanslagen met rente en boetes opleggen. De boete zal echter maximaal 60% bedragen. In dat kader is van belang om op te merken dat staatssecretaris Wiebes op 12 april 2016 een verdubbeling van de boete bij inkeer heeft aangekondigd van 60% naar 120%. Het boetetarief van 120% gaat gelden vanaf 1 juli 2016. Derhalve is het van groot belang om zo spoedig mogelijk in te keren.

Op basis van de vele inmiddels met succes afgeronde inkeerprocedures heeft Vink & Partners Legal and Tax op dit gebied de vereiste ervaring vergaard. Onze advocaat-belastingkundigen beschikken over de benodigde expertise om een inkeer succesvol te verzorgen: vanaf de eerste melding tot en met de met de Belastingdienst te sluiten vaststellingsovereenkomst. Mocht u vragen hebben ten aanzien van de inkeerregeling, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.