בינלאומי


משרד וינק ושות’ עורכי דין ויועצי מס הנו משרד עורכי דין ומומחי מס הממוקם באמסטרדם בעל אורינטציה בינלאומית. אנו עומדים לרשות לקוחותינו הבינלאומיים בכל השאלות המשפטיות, משפטיות-מיסויות ומיסויות שהם יכולים לפגוש בהן בהולנד, כגון ייעוץ בהקמת עסק, המבנה המשפטי והמיסוי הנכון של עסק, שאלות הנוגעות לדיני עבודה, כריתת הסכמים ועריכת חקירות.

בשנים האחרונות בנינו רשת עניפה של קשרים עם אנשי מקצוע בארצות שונות. בדרך זו אנו יכולים לסייע ללקוחותינו ההולנדים גם כשאלה מבקשים לפעול בחוץ לארץ. בדרך פעולה זו אנו מגשרים לא רק על ההבדלים שבין שיטות משפט שונות אלא גם על פערים תרבותיים שבין מדינות שיש סיכוי שתפגוש בהם במסגרת פעילות בינלאומית.

במיוחד אנו מקיימים, בהתחשב ברקע של מספר מעורכי הדין (מומחי המס) שלנו, רשת טובה של קשרים בגרמניה, שוויץ, אוסטריה וישראל. בצד תקנות וחקיקת מס יש לנו לפיכך תשומת לב וידע גדולים יותר במסורת, הנורמות והפרקטיקה של מדינות אלה.