Veelgestelde vragen NOW-regeling: welke werkgevers komen in aanmerking voor NOW?

1. Komen werkgevers die niet gedwongen gesloten zijn, maar hun bedrijf uit voorzorg hebben gesloten ook in aanmerking voor de NOW?
Ja, deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW, zolang zij aan de geldende voorwaarden voldoen.

2. Komen werkgevers die als gevolg van het op de werkvloer niet kunnen naleven van de afstandseis van 1,5 meter uit voorzorg dichtgaan in aanmerking voor de NOW?
Ja, deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW, zolang zij aan de geldende voorwaarden voldoen.

3. Komen bedrijven die nog wel geopend zijn en omzet maken in aanmerking voor de NOW?
Ja, deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW, zolang zij aan de geldende voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden is dat er een (verwacht) omzetverlies is van minstens 20% gedurende drie maanden.

4. Komen startende ondernemers in aanmerking voor de NOW?
Ja, onder de voorwaarde dat er vóór 1 maart 2020 minstens één maand omzet is gemaakt. Is het bedrijf gestart na 1 januari 2019? Dan geldt een andere referentie-omzet voor de omzetberekening dan bedrijven die heel 2019 bestaan. Dan geldt namelijk dat de maanden vanaf het moment dat uw bedrijfsuitoefening is aangevangen tot en met februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 3 maanden. Uw omzet in de meetperiode wordt naar rato vergeleken met de referentie-omzet vanaf de kalendermaand dat de bedrijfsuitoefening is begonnen.

Mocht u nog vragen hebben over de NOW-regeling of hulp nodig hebben bij de aanvraag van NOW, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten of advocaat-belastinkundigen.