Veelgestelde vragen NOW-regeling: voor welke werknemers kan een NOW-aanvraag worden gedaan?

1. Geldt de NOW ook voor werknemers met een flexibel contract?
Ja, de regeling geldt ook voor de loonkosten van werknemers met een flexibel contract.    Dus ook voor de loonkosten van werknemers voor wie u geen loondoorbetalingsplicht heeft en die niet aan het werk zijn (bijvoorbeeld werknemers met een oproep- of nulurencontract). Dit geldt, voor zover zij in dienst blijven en loon ontvanger van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.
Let op: voor payroll- en uitzendkrachten geldt dit niet. Inleners krijgen geen NOW voor payroll- en uitzendkrachten, omdat zij niet op de loonlijst staan en dus geen werknemer zijn. Payroll- en uitzendbedrijven kunnen wél een aanvraag doen voor hun payroll- en uitzendkrachten. De aanvraag moet dus worden ingediend door het payroll- of uitzendbedrijf zelf.

2. Geldt de NOW-regeling ook voor uitzendkrachten?
Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Dus ook voor hen kan het uitzendbureau (dus niet het bedrijf waarnaar zij uitgezonden worden om werkzaamheden te verrichten!) een NOW-aanvraag doen. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is teruggestuurd en het uitzendbeding is ingeroepen, dan kan het uitzendbureau de uitzendkracht door deze regeling een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming bieden.

3. Geldt de NOW-regeling ook voor de categorie uitzendkrachten waarbij het dienstverband is komen te vervallen na het inroepen van het uitzendbeding (bijvoorbeeld bij einde opdracht)?
Ja, de NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten van uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij in dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Er moet dus bijvoorbeeld sprake zijn van omzetdaling. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.

4. Komen ook payrollkrachten in aanmerking voor de NOW-regeling?
Ja, de NOW-regeling geldt ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten van mensen die hij in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Ingeleende krachten (zoals payrollkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

5. Geldt de NOW ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)?
Dat hangt ervan af, of de DGA verplicht is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De niet-verzekerde DGA en de vrijwillig verzekerde DGA valt niet onder de NOW. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.                     

6. Is het mogelijk de NOW in te zetten voor stagairs en BBL?
Ja, over een stagevergoeding van stagairs en het loon van BBL’ers worden premies werknemersverzekeringen betaald. De vergoeding die aan hen wordt betaald telt in dat geval mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie. 

Mocht u nog vragen hebben over de NOW-regeling of hulp nodig hebben bij de aanvraag van NOW, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten of advocaat-belastinkundigen.