Tegemoetkoming ouders voor eigen bijdrage kinderopvang i.v.m. Coronacrisis

Als gevolg van het coronavirus COVID-19 is door het kabinet besloten om de scholen en kinderopvanglocaties te sluiten. Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderdagverblijven weer geheel open. Om ouders te stimuleren de eigen bijdrage aan de kinderopvangorganisaties ook daadwerkelijk te blijven betalen, heeft het kabinet na de gedwongen sluiting aangekondigd ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor kosten voor de kinderopvang.

Ouders die kinderopvangtoeslag hebben ontvangen en de eigen bijdrage voor kinderopvang gedurende de gedwongen sluiting als gevolg van het noodmatregelenpakket van het kabinet hebben doorbetaald, krijgen een tegemoetkoming in de eigen bijdrage over de periode 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020 (de zogeheten Tijdelijke tegemoetkoming KO). De termijn kan zo nodig bij Ministeriële regeling worden verlengd.

De tegemoetkoming wordt ambtshalve verleend. Men hoeft daarvoor derhalve niet zelf een aanvraag te doen. De vergoeding wordt automatisch uitbetaald door de Sociale Verzekerings Bank. 

De onderhavige tegemoetkoming in de eigen bijdrage wordt overigens vergoed tot de maximum uurprijs. De kinderopvangorganisaties hebben op 20 maart 2020 middels een intentieverklaring aangeboden het meerdere boven de maximum uurprijs voor hun eigen rekening te nemen, zodat ook dit deel van de factuur zal worden gecompenseerd aan de ouders.

Heeft u vragen over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.