Biedt art. 33 lid 8 Successiewet 1956 uitkomst tijdens de Coronacrisis om personen in financiële nood te helpen?

Een niet zo bekende vrijstelling voor de heffing van schenkbelasting is artikel 33, achtste lid, Succesiewet 1956 (hierna: SW'). Dit artikel luidt als volgt: 

"Van schenkbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen:

 8.  door iemand, die niet in staat is zijn schulden te betalen, indien en voor zover het verkregene strekt om de begiftigde daartoe in staat te stellen; 

Dat artikel stelt schenkingen, die tot doel hebben om de schulden van derden - die deze niet meer kunnen voldoen - te betalen, vrij van schenkbelasting. Het moet daarbij uiteraard wel duidelijk zijn dat de ontvanger deze schulden niet zelf kan betalen.

De overheid doet momenteel wat zij kan om mensen (en in het bijzonder ondernemers) die getroffen worden door de Coronacrisis, te helpen. Voor menig persoon/ondernemer zullen deze steunmaatregelen echter niet voldoende zijn. Onder de juiste omstandigheden zou artikel 33, achtste lid, SW de helpende hand kunnen bieden in gevallen waarin u bepaalde personen/ondernemers zou willen helpen.

Heeft u vragen over dit soort zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.