Verschoningsrecht van advocaat geldt richting Belastingdienst voor alle aan hem toevertrouwde stukken

Stukken die informatie bevatten en die naar het oordeel van de Belastingdienst relevant zijn voor de belastingheffing van een persoon, mag de Belastingdienst opvragen. Wanneer de desbetreffende persoon niet meewerkt, kan de inspecteur een zogeheten informatiebeschikking afgeven. Wanneer de gevraagde informatie dan nog steeds niet wordt verstrekt en de informatiebeschikking terecht is afgegeven, dan treedt de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast in werking. Het is dan, zoals de Belastingdienst stelt, en het tegendeel is dan eigenlijk door de belastingplichtige niet meer te bewijzen, ingeval hij niet over de onderliggende bewijsstukken beschikt.

In het kader van een claim had een cliënt stukken aan zijn advocaat toevertrouwd welke de Belastingdienst bij de cliënt alsmede bij de advocaat had opgevraagd. Het betrof informatie inzake een schadeclaim tegen een luchtvaartmaatschappij die verband hielden met het feit dat de betreffende cliënt gewond was geraakt bij een vliegtuigongeluk. De schadeclaim behelsde onder andere een vergoeding wegens verlies van buitenlandse inkomsten die de desbetreffende cliënt niet had aangegeven in zijn aangiften inkomstenbelasting. De Belastingdienst wilde hier meer over weten en vroeg inzage in/overhandiging van de stukken aan de cliënt en aan zijn advocaat. Beiden weigerden dit, waarna de inspecteur aan de cliënt informatiebeschikkingen oplegde. De cliënt ging hiertegen in beroep. Hof Den Bosch vernietigde op 25 april 2019 de informatiebeschikkingen, omdat volgens haar het verschoningsrecht van advocaten ook geldt voor stukken/informatie die een client aan zijn advocaat heeft toevertrouw. Eenmaal toevertrouwd aan de advocaat, vallen deze volgens het Hof onder het verschoningsrecht. Daarbij is niet relevant of deze stukken van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.