Hogere box 3-heffing vanaf 2022 voor bezitters van box 3-vermogen anders dan spaargeld

In ons artikel ‘Geen box 3-heffing meer over spaargeld tot € 440.000 en daarboven minder heffing over spaargeld vanaf 2022’ hebben wij uiteengezet dat bezitters van box 3-vermogen, bestaande uit spaargeld, er vanaf 2022 aardig op vooruit gaan, wanneer het voorstel van Staatssecretaris Snel wordt aangenomen. Maar wie betaalt de rekening daarvoor? Dat worden, zoals het er nu naar uit ziet, de overige box 3-vermogensbezitters; die gaan op basis van het huidige voorstel vanaf 2022 meer belasting in box 3 betalen. Met name de privébeleggers in onroerend goed die deze belegging gefinancierd hebben, lijken erop achteruit te gaan doordat de schulden niet volledig meer in box 3 in mindering mogen worden gebracht.

Naar verwachting is het wetgevingsproces voor het einde van 2020 afgerond en zal de nieuwe regeling per 1 januari 2022 in werking treden. Wij houden u op de hoogte.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. N.B.M. Vink of mr S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.