Het alsnog nakomen van een periodiek verrekenbeding dat eigenlijk niet bestond is een schenking

Een echtpaar was in 1979 gehuwd op huwelijkse voorwaarden, inhoudende een totale uitsluiting van elk huwelijksgoederengemeenschap. Als gevolg hiervan had de vrouw bij echtscheiding haast geen bezittingen op haar naam. De man daarentegen wel, onder andere door inbreng van vermogen indertijd. De man en de vrouw sloten daarop een vaststellingsovereenkomst, op grond waarvan de man € 10 miljoen betaalde aan de vrouw. Als titel werd meegegeven “verrekenbeding”. De inspecteur zag hierin een schenking. 

Rechtbank Gelderland kwam in eerste aanleg tot dezelfde conclusie als de inspecteur. In hoger beroep oordeelde Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 januari 2019 dat er nog wel onderzocht moet worden of er niet sprake is van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis door de man. In dat geval zou er namelijk geen sprake zijn van een schenking. Het Hof concludeerde dat de huwelijkse voorwaarden elke gemeenschap van goederen uitsloten. Bij het aangaan van het huwelijk had de vrouw vrijwel geen vermogen, maar de man wel. Op grond van de huwelijkse voorwaarden was er ook geen verrekening van vermogen mogelijk. De vrouw deed een beroep op een natuurlijke verbintenis; zij stelde dat zij altijd had meegewerkt in de onderneming van haar man, maar daar nooit betaald voor had gekregen. Zij stelde vervolgens dat haar echtgenoot zich als gevolg daarvan gedwongen voelde bovengenoemde betaling te doen. Hij zou dat dus doen ten voldoening aan een natuurlijke verbintenis. Het Hof zag dat anders en oordeelde dat het verrichten van arbeid in een huwelijk niet ongebruikelijk is. Van meer dan normale arbeid was het Hof ook niet gebleken. Afgezien daarvan, was het altijd de echtgenoot geweest die het voor het zeggen had gehad binnen zijn vennootschappen. Last but not least, was er volgens het Hof ook geen rechtvaardiging voor een beloning à raison van € 10 miljoen voor de werkzaamheden van de vrouw. Het Hof bevestigde derhalve het oordeel van de Rechtbank dat er in dit geval sprake was van een schenking.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande meer informatie wensen, neem dan contact op met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.