Geen box 3-heffing meer over spaargeld tot € 440.000 en daarboven minder heffing over spaargeld vanaf 2022

Voor een belastingplichtige met alleen spaargeld wordt de eerste € 440.000 vanaf 2022 belastingvrij (dit is gebaseerd op een forfaitair spaarrendement van 0,09% en een heffingvrij inkomen van € 400 per persoon); het meerdere zal worden belast tegen een recente werkelijke spaarrentestand, wanneer een voorstel van Staatssecretaris Snel dat hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd wordt geaccepteerd. Op deze wijze wordt heffingvrij vermogen gewijzigd in heffingvrij inkomen. 

Thans is enkel de belasting tot een vermogen van € 30.360 van box 3-heffing vrijgesteld. Indien de belastingplichtige een fiscaal partner heeft, geldt thans het dubbele, te weten € 60.720,-. Volgens het huidige voorstel zal voor een belastingplichtige met een fiscale partner eveneens het dubbele gelden (in totaal: € 880.000). Indien er meer spaargeld aanwezig is, dan wordt het meerdere belast tegen de recent geldende rente over spaargeld. Gebaseerd op de huidige rente voor spaargelden, zou dat een vrijwel te verwaarlozen rente zijn. Het voorstel tot verhoging van de belastingvrijstelling heeft enkel betrekking op spaargelden. Dat betekent derhalve dat straks moet worden vastgesteld welk gedeelte van het box 3-vermogen spaargeld betreft. Dat kan aanleiding geven tot misbruik. Daarom omvat het wetsvoorstel ook een maatregel in de vorm van peildatumarbitrage om dat tegen te gaan.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. N.B.M. Vink of mr S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.

Bron: Ministerie van Financiën 6 september 2019