Afschaffing aandeel aan toonder per 1 juli 2019

Het aandeel aan toonder verdwijnt per 1 juli 2019 voor niet-beursgenoteerde vennootschappen.

Aandelen aan toonder staan niet op naam en kunnen daardoor gemakkelijk van eigenaar wisselen. Doordat deze anoniem overdraagbaar waren, zijn deze populair bij de onderwereld.

Per 1 juli 2019 kunnen aandelen aan toonder van vennootschappen zonder beurnotering alleen nog via een effectenrekening bij intermediar, zoals een bank of een beleggingsonderneming, worden verhandeld, zodat de houders van deze aandelen niet langer anoniem zullen zijn.  Aandelen aan toonder die niet giraal worden verhandeld moeten door de vennootschap worden omgezet in aandelen op naam. Doel van de maatregel is te voorkomen dat deze stukken worden misbruikt voor witwassen, belastingontduiking of de financiering van terrorisme. 

Venootschappen moeten de aandelen aan toonder vanaf 1 juli 2019 middels een statutenwijziging omzetten in aandelen op naam. Doen ze dat niet, dan gebeurt dat van rechtswege op 1 januari 2020. Mocht u toonderstukken thuis hebben liggen, dan doet u er vervolgens verstandig aan deze voor 1 januari 2021 in te leveren bij de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven en zich te laten registreren als aandeelhouder. Doet u dat niet, dan vallen deze omgezette aandelen om niet terug naar de vennootschap.    

Mocht u meer informatie wensen over dit onderwerp, neem dan contact op met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.