P. (Pedro) Contreras

Pedro Contreras

Naar teamoverzicht
  • Functie
  • Advocaat
  • Specialisaties
  • Algemene civiele rechtspraktijk
  • Talen
  • Nederlands, Engels en Spaans
  • Contact
  • 020 - 573 2121

Loopbaan

Pedro Contreras (1981) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde eind 2007 af. Tijdens zijn studie had hij een bijzondere affiniteit met verscheidene gebieden binnen het civiele recht, hetgeen ertoe heeft geleid dat Pedro zich na zijn studie heeft toegelegd op de algemene civiele rechtspraktijk.

Pedro trad in 2008 in dienst bij Vink & Partners Legal and Tax. Aanvankelijk was hij als jurist werkzaam en heeft hij zich onder meer beziggehouden met het incassorecht en het beslag- en executierecht. In 2010 werd hij beëdigd als advocaat en in 2013 rondde hij de Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten af.

Specialisatie

Pedro behandelt veelvuldig zaken met betrekking tot het (algemeen) verbintenissenrecht. Hij stelt contracten op en beoordeelt reeds gesloten contracten, waaronder ook algemene voorwaarden. Daarnaast heeft hij een uitgebreide ervaring in onder meer het arbeidsrecht, het huurrecht, het ondernemingsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Ook heeft hij veelvuldig opgetreden in gerechtelijke procedures, waardoor hij een ruime ervaring met het procesrecht heeft opgedaan.

Zijn brede focus stelt Pedro in staat om (MKB-)ondernemers bij te staan in uiteenlopende rechtsgebieden. Zo stelt hij contracten op, adviseert hij in het kader van de arbeidsverhoudingen tussen de ondernemer en zijn werknemers en behandelt hij verschillende ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Pedro is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).